СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

ДЕРГАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 Однією з вагомих причин створення служби у справах дітей стало те, що в 1991 році Україна приєдналася до Конвенції ООН про права дитини. А оскільки в нашій державі не було жодного органу, на який би було покладено контроль за дотриманням прав дитини, то створили відповідну структуру. На той час її називали службою в справах неповнолітніх. За якийсь час до служби приєднався відділ опіки управління освіти. Штат зріс від 7 до 10 одиниць.

Служба у справах дітей протягом 2019 року у межах своїх повноважень, наданих Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», іншими законодавчими актами, Положенням про службу у справах дітей райдержадміністрації.

На даний час служба у справах дітей районної державної адміністрації складається із двох відділів: соціального захисту дітей та усиновлення, опіки, піклування, розвитку сімейних форм виховання. На службу покладені координуючі і контролюючі функції. Служба працює в тандемі з ювенальним превентивним сектором Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області та Дергачівським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, але нерідко й самим доводиться відвідувати родини з дітьми.

Головне завдання служби у справах дітей районної державної адміністрації працівники вбачають у тому, щоб кожна дитина, яка потрапляє у поле їхнього зору, отримувала опіку, родинне тепло, матеріальну допомогу, медичне обстеження, освіту і соціальний захист.

Стабільність держави, її економічний розвиток значною мірою залежить від фізичного та духовного розвитку дитини, ставлення держави до проблем дітей, їх інтересів та потреб.

Далеко не кожна людина уміє володіти даром любові й добра сімейного вогнища, але ще складніше - не розпорошити і не проміняти його на зваби світу, а з гідністю передати наступним поколінням.

Сім'я - це перший соціальний світ дитини. В мікросоціумі сім'ї закладаються основи світогляду, моральності, характеру, естетичних смаків, манер.

Для будь-якого суспільства є характерним зниження потенціалу загальнолюдських і духовних цінностей, у суспільстві активно виявляється феномен соціального сирітства – зростає кількість дітей, які залишаються без батьківського піклування.

Основними причинами залишення дітей без батьківського піклування є: безробіття обох або одного з батьків, жебрацтво батьків, тривала відсутність батьків, відсутність постійного житла, розлучення батьків, асоціальний спосіб життя батьків, різні види залежності, примушення дітей до жебракування, різноманітні форми насильства, спрямованого на дітей, раннє материнство, нездорова емоційна атмосфера в сім’ї, конфліктність її членів.

Недосконалість сьогоденного буття призводить до нових, не передбачених чинним законодавством причин поширення соціального сирітства. Так, наприклад, останнім часом дедалі частіше трапляються випадки, коли батьки приводять своїх дітей до притулків для дітей, медичних закладів і залишають їх там, відмовляючись при цьому виконувати стосовно них свої батьківські обов’язки.

З метою виконання плану заходів з реалізації Національної стратегії профілактики соціального на період до 2020 року у Дергачівському районі Харківської області, який затверджено розпорядженням голови Дергачівської районної державної адміністрації 30.05.2014 року №180 службою у справах дітей районної державної адміністрації ведеться постійна робота спрямована на попередження соціального сирітства, розвитку та поширення  сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на території району, удосконалення соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей та перебувають у складних життєвих обставинах, тощо.

У районі мешкає відповідно до статистичних даних понад 16 тисяч
(16 496) дітей. На обліку служби у справах дітей райдержадміністрації станом на 1 грудня 2019 року перебуває 211 дітей, в т.ч. 42 дитини, що перебувають у складних життєвих обставинах, та 169 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 38 дітей-сиріт та 131 дитини, позбавлених батьківського піклування.

На сьогодні найбільш соціально вразливими є сім'ї з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, насамперед сім'ї, де батьки з певних причин (через тривалу хворобу, інвалідність, малозабезпеченість, безробіття тощо) не можуть забезпечити належного утримання та догляду за дитиною; сім'ї з дітьми, де члени сім'ї є особами з особливими потребами; сім'ї з дітьми, де батьки є трудовими мігрантами; сім'ї з дітьми, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків; сім'ї, в яких дитина або декілька дітей відібрані за рішенням суду від батьків без позбавлення їх батьківських прав. До групи ризику також можуть потрапити сім'ї опікунів чи піклувальників, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, сім'ї, в які тимчасово влаштовані діти, які залишилися без піклування батьків або осіб, що їх замінюють. Відсутність належної превентивної соціальної роботи з такими сім'ями призводить до втрати виховного потенціалу сім'ї, позбавляє дитину можливості виховуватися в родині.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації постійно ведеться робота щодо своєчасного виявлення дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, їх обліку, систематичної перевірки умов їх утримання та виховання, проведення профілактичної та виховної роботи у закладах освіти. З початку року перевірено стан виховної роботи в 11 навчальних закладах району.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації спільно з відділом ювенальної превенції Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області проводяться профілактичні рейди «Діти вулиці». За 2019 рік було проведено 48 рейдів, здійснено 275 обстежень сімей, діти з яких перебувають на обліку служби.

За цей період районному центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді направлено 80 клопотань щодо здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

До Дергачівського відділу поліції ГУНП в Харківській області
протягом 2019 року направлено 75 клопотань про вжиття заходів реагування до батьків, які не виконують своїх батьківських обов’язків, ставлять під загрозу життя та здоров’я своїх дітей. За даними правоохоронних органів за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушень складено 75 протоколів щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності, за неналежне виконання батьківських обов’язків.

З 45 дітьми, які виховуються у 30 сім’ях, що перебувають у складних життєвих обставинах, 10 дітей зазнали жорстокого поводження та насильства,
і 2 дитини відноситься до категорії тих, що залишають місця постійного проживання, відносно яких здійснюється соціальний супровід районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Службою у справах дітей райдержадміністрації до суду передано 16 позовних заяв про позбавлення батьківських прав 19 батьків у відношенні 23 дітей.

Значною є кількість дітей, які проживають у малозабезпечених сім'ях, що створює ризик влаштування таких дітей до закладів інституційного догляду, закладів соціального захисту дітей за заявою батьків у зв'язку з неспроможністю задовольнити потреби дітей через бідність чи безробіття. Часто, нажаль, перебування дітей у спеціалізованих закладах розглядається батьками як єдина можливість для їх дитини отримати належну медичну допомогу та освіту, що є великою помилкою, оскільки між батьками та дітьми руйнуються родинні зв’язки.

Протягом останніх років значно зменшилась динаміка влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих державних закладів на повне державне утримання.

На даний час в державних закладах на повному державному утриманні перебуває 3 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, що становить 2,5% від їх загальної чисельності, з них 2 дитини перебувають в закладах підпорядкованих Міністерству соціальної політики у зв’язку з важкими вадами здоров’я. Ще одна дитина, з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, перебуває в обласному будинку дитини на повному державному забезпеченні, але кандидати в усиновлювачі, які перебувають на обліку служби звернулись  з заявою про її усиновлення до суду, триває процес усиновлення.

Відповідно до чинного законодавства у Дергачівському районі Харківської області було запроваджено послугу з патронату над дитиною.

Патронат над дитиною - це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Метою сімейного патронату є забезпечення права кожної дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах,  виховуватися у сприятливому та безпечному сімейному середовищі шляхом відновлення здатності батьків опікуватися дитиною та виховувати її, а в разі неможливості – вчинення заходів щодо захисту дитини та прийняття рішень щодо її влаштування до постійної форми сімейного виховання, яка найбільше відповідає потребам дитини.

На сьогодні в Дергачівському районі укладено Договори про надання послуг з 2 патронатними вихователями до яких протягом існування було влаштовано 8 дітей, які перебували в складних життєвих обставинах.
В результатті проведеної службою у справах дітей районної державної адміністрації роботи було реалізовано право дітей на виховання в сім’ї, в результаті якої 3 дітей набули статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, та були усиновлені громадянами України. Одну дитину було повернуто на виховання матері у зв’язку подоланням нею складних життєвих обставин і одну дитину було перевлаштовано з сім’ї патронатного вихователя до Комунального закладу «Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» у зв’язку з закінченням терміну перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, який чітко визначений законодавством, та у зв’язку з  тим, що на даний час питання про позбавлення батьківських прав матері дитини залишається невирішеним, що в свою чергу унеможливлює вирішення питання надання дитині відповідного статусу та влаштування її до сімейних форм виховання.

На даний час до сім’ї патронатного вихователя службою у справах дітей районної державної адміністрації влаштовано 3 дитини, які перебувають в складних життєвих обставинах.

Службою у справах дітей в ході проведення Всеукраїнського заходу «Урок» здійснено 7 виїздів в 29 населених пунктів району. Представниками служби у справах дітей Дергачівської районної державної адміністрації дітям, які перебувають на обліку служби у справах дітей надано адресну допомогу у вигляді наборів з канцтоварами у кількості 35 штук. Відвідано 24 навчальних закладів району. Обстежено 23 сім’ї в яких виховується 53 дитини.

Окремо хочеться зупинитися на дітях-сиротах та дітях позбавлених батьківського піклування. На обліку служби у справах дітей райдержадміністрації станом на 01.01.2020 року, як зазначалося вище, перебуває 169 дітей вищевказаної категорії, що на 8 дітей або 5% більше ніж за відповідний період минулого року. Відносний показник дитячого сирітства складає 1% від загальної кількості дітей, які мешкають на території району. Показник соціального сирітства у структурі сирітства протягом останніх років залишається на рівні 77,5%, тобто більше чим ¾ частки дітей, що залишилися без батьківського піклування, стали сиротами при живих батьках.

За первинним обліком всього в сім’ях опікунів та піклувальників перебуває 111 дітей, з них 90 дітей проживають на території району, 21 дітей - за межами району. Також на території нашого району в сім’ях опікунів та піклувальників проживає 21 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, яка перебуває на обліку служб у справах дітей інших районів. В державних закладах на території області перебуває 3 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, що становить 1,8 % від їх загальної чисельності.

Протягом 2019 року статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, надано 34 дітям. З них 20 дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування влаштовано під опіку, піклування, 9 дітей влаштовані до дитячого будинку сімейного типу, 2 дітей до прийомної сім’ї, 1 дитина влаштована до прийомної сім’ї.

Нажаль, випадки поновлення батьками батьківських прав та повернення дитини на виховання в сім’ю є поодинокими. З початку 2019 року службою у справах дітей районної державної адміністрації було розглянуто лише одне питання про повернення дитини на виховання матері, яка звільнилась з місць позбавлення волі.

В районі створено та функціонує 17 прийомних сімей, в які влаштовано на спільне проживання і виховання 24 дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, та 4 особи з їх числа. В тому числі на території району функціонує прийомна сім’я громадян, в якій виховується двоє прийомних дітей і одна підопічна дитина, та які перемістилися з району проведення анти терористичної операції.

На території Дергачівського району функціонує 4 дитячих будинки сімейного типу: дитячий будинок сімейного типу на території с. Безруки до якого влаштовано 9 дітей, позбавлених батьківського піклування, та які виховують одну рідну дитину, дитячий будинок сімейного типу в с. Малі Проходи в якому виховується 10 вихованців, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячий будинок сімейного типу в м. дергачі в якому виховується 9 дітей, позбавлених батьківського піклування і 1 рідна дитина, та розпочав своє функціонування в грудні 2019 року, дитячий будинок сімейного типу в с. Дворічний кут, до якого влаштовано на виховання та спільне проживання, 6 дітей позбавлених батьківського піклування і в якому виховується двоє рідних доньок.

Усі прийомні сім’ї, та дитячі будинки сімейного типу, які функціонують на території району, перебувають під соціальним супроводом спеціалістів районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Спеціалісти служби у справах дітей, Дергачівської районної державної адміністрації, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді згідно з графіком обстежують умови проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та сім’ях опікунів і піклувальників. У поточному році було перевірено умови утримання та виховання 231 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Прийомними батьками та батьками-вихователями створені належні умови для проживання, навчання та всебічного розвитку прийомних дітей та дітей вихованців.

Із 24 прийомних дітей 16 дітей навчається у загальноосвітніх навчальних закладах, 2 дитини навчається в державному навчальному закладі «Слобожанський регіональний центр професійної освіти», 3 дитини навчається  в Державному професійно-технічному навчальному закладі «Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального господарства, торгівлі та дизайну», 1 дитина навчається у Харківському радіотехнічному коледжі, 1 особа навчається у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 1 особа навчається у медичному коледжі ХНМУ.

Із 34 дітей-вихованців, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу 6 дітей навчається в КЗ «Безруківський ліцей», 5 вихованців навчається в КЗ «Дергачівський ліцеї № 3», 7 дітей навчається в КЗ «Великопроходівський ліцей», 2 дітей відвідують дитячий садочок «Капітошка» при
КЗ «Великопроходівський ліцей», 1 вихованець навчається у Державному навчальному закладі «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області», 1 вихованець навчається у «Харківському державному вищому училищі фізичної культури № 1», 6 вихованців навчаються у КЗ «Дворічнокутянському ліцеї», 6 малолітніх дітей виховується в домашніх умовах.

Прийомні батьки та батьки-вихователі виконують всі взяті на себе зобов’язання, дотримуються вимог законодавства України, співпрацюють зі службою у справах дітей, районної державної адміністрації, та районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, двічі на рік проводять медичне обстеження дітей (висновки про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини надаються до служби у справах дітей, районної державної адміністрації), використовують в повному обсязі та за призначенням державну соціальну допомогу надану дітям.

Також на постійному контролі служби у справах дітей районної державної адміністрації перебуває питання проходження медичного обстеження дітьми в інституті охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України. З початку року пройшли обстеження
20 вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

З початку 2019 року було усиновлено 4 дитини, які перебували на обліку служби у справах дітей, із яких 3 – громадянами України і 1 дитина - громадянами іноземної держави. Відповідно до чинного законодавства службою у справах дітей районної державної адміністрації забезпечується нагляд за дотриманням прав усиновлених дітей до досягнення ними 18-річного віку. На обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 5 кандидати в усиновителі.

Станом на 31 грудня 2019 року кількість усиновлених дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей, за умовами проживання і виховання яких здійснюється нагляд, становить, 59 осіб. Службою у справах дітей районної державної адміністрації за місцем проживання усиновлювачів щороку протягом перших трьох років після усиновлення дитини, а в подальшому – один раз на три роки до досягнення дитиною повноліття перевіряються умови її проживання та виховання.

Протягом 2019 року за результатами здійснення нагляду за умовами проживання і виховання усиновлених дітей, які проживають на території Дергачівського району, було складено 33 звіти про умови проживання та виховання усиновлених дітей, з них 14 звітів отримано за результатами нагляду усиновлених дітей, які перебувають на обліку менше трьох років та 19 звітів щодо дітей, які перебувають на обліку більше трьох років.

Перше відвідування сім’ї що усиновили дитину спеціалістами служби у справах дітей райдержадміністрації проводиться через три місяці після усиновлення дитини.

Під час відвідування родин, що усиновили дітей, перевіряється стан здоров’я дітей (здебільшого із слів батьків), їх фізичний та розумовий розвиток, пристосування дитини до сім’ї усиновлювачів та їх родичів, відвідування дошкільних та шкільних навчальних закладів, вподобання дитини, створення умов для проживання, навчання, розвитку та відпочинку, забезпеченість сезонним одягом, шкільним приладдям тощо.

Також, під час відвідування родин, що усиновили дітей, спеціалістами служби у справах дітей усиновлювачам роз’яснюються їх права та обов’язки після усиновлення та попереджаються про контроль щодо цільового використання допомоги при усиновленні.

За інформацією наданою управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, станом на 23 грудня 2019 року, грошова допомога при народженні дитини була надана 18 сім'ям, які усиновили дитину. Фактів нецільового використання грошової допомоги на території району зафіксовано не було.

Службою у справах дітей ведеться електронний банк даних Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти», до якого забезпечено чітке внесення даних на усіх дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. Постійно поновлюються фотокартки дітей, які перебувають на обліку служби, дані про їх стан здоров’я, навчання, місце влаштування, тощо.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації протягом 2019 року у межах своїх повноважень, наданих Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», іншими законодавчими актами, Положенням про службу у справах дітей районної державної адміністрації, здійснено виконання заходів районної Програми по реалізації в Дергачівському районі «Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року, затвердженої рішенням ХL сесії VII скликання Дергачівської районної ради від 18 грудня 2018 року № 1016-8. Здійснено комплекс заходів щодо соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

В Дергачівському районі на сьогодні гостро стоїть питання, щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа які закінчують професійно-технічні, вищі навчальні заклади, та у яких закінчується термін влаштування до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації постійно проводиться робота щодо забезпечення захисту майнових та житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Для оцінки реального стану наявності у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житла, забезпечення захисту житлових прав цих дітей після виходу із державних закладів або сімейних форм виховання службою у справах дітей ведеться Реєстр житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, який оновлюється щоквартально.

Право користування житлом мають 18 дітей-сиріт та 106 дітей, позбавлених батьківського піклування. Право власності на житло мають
10 дітей-сиріт та 5 дітей, позбавлених батьківського піклування.

Житло не закріплене за 9 дітьми-сиротами та 11 дітьми, позбавленими батьківського піклування. З них 13 дітей не мають житла і потребують постановки на квартирний облік. На квартирному обліку згідно з рішеннями виконкомів міської, селищних (сільських) рад перебуває 1 дитина-сирота та
6 дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти вищевказаної категорії, які не мають житла, відповідно до чинного законодавства беруться на квартирний облік після досягнення ними 16 річного віку.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації постійно проводить роботу з відділом державної реєстрації районної державної адміністрації щодо реєстрації обтяження нерухомого майна закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
(з внесенням до Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна).

Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом є компетенцією місцевої влади за місцем походження дитини або особи. Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо обліку житлового фонду, формування житлового фонду, в тому числі і соціального призначення, обліку громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, та забезпечення їх в подальшому житлом, в тому числі й соціальним, покладено на органи місцевого самоврядування.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації, з метою соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа сільським, селищним та міському головам було рекомендовано включити до плану соціально-економічного розвитку села, селища, міста заходи щодо формування житлового фонду соціального призначення, та провести роботу щодо вжиття заходів з пошуку і перевірки вільних житлових приміщень, які потребують капітального ремонту або реконструкції та можуть в подальшому бути використані для забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників шкіл-інтернатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, які потребують забезпечення соціальним житлом в зв’язку з тим, що вони не мають права на житло або їх житло визначене за результатами перевірки як таке, що не відповідає санітарним та технічним вимогам.

На цей час житловий фонд органами місцевого самоврядування не формується, будівництво житла не ведеться, вільних житлових приміщень, які належать до комунальної власності місцевих рад немає.

За ініціативою служби у справах дітей районної державної адміністрації було розроблено районну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на території Дергачівського району на 2019-2021 роки, яку затверджено рішенням XL сесії VII скликання Дергачівської районної ради Харківської області від 18 грудня 2018 року № 1015-7, та якою передбачено кошти на придбання, ремонт та реконструкцію житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Головними розпорядниками коштів визначено органи місцевого самоврядування. У зв’язку з цим службою у справах дітей райдержадміністрації було направлено лист сільським, селищним та міському головам з рекомендацією надати пропозиції щодо виділення коштів для проведення ремонтних робіт з метою покращення житлових умов дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, до служби у справах дітей райдержадміністрації для їх розгляду на комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації з метою їх подальшого фінансування.

Протягом поточного року Дергачівській міській раді з районної програми було виділено кошти для проведення ремонтних робіт, а саме придбання та заміна вікон  в приміщенні в якому функціонує дитячий будинок сімейного типу, в сумі 200 тис. грн.

У 2018 році на території Дергачівського району в житлових будинках придбаних за рахунок коштів державної субвенції було створено 2 нових дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується 19 дітей, позбавлених батьківського піклування.

З метою поширення сімейних форм виховання на території району, у 2019 році за рахунок коштів державної субвенції також було придбано два житлових будинки. В одному з яких було створено дитячий будинок сімейного в
с. Дворічний кут, до якого було влаштовано на виховання та спільне проживання 6 дітей, позбавлених батьківського піклування. Другий передбачений житловий будинок, придбаний за рахунок коштів державної субвенції, для вже існуючого дитячого будинку сімейного типу, який з 2014 року функціонує в с. Безруки. Цей дитячий будинок було створено у власному житловому будинку громадян, житлова площа якого не дозволяла батькам-вихователям, не зважаючи на їх велике бажання, поповнити свій дитячий будинок сімейного типу дітками та дати їм любов і родинне тепло, але мрії збуваються.

Зважаючи на вище викладене, одним з пріоритетних завдань служби у справах дітей райдержадміністрації є реалізація права дитини на виховання в сім’ї через влаштування до інших сімейних форм виховання (усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу).

З метою поширення серед громадськості інформації щодо сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ці питання були висвітлені на офіційному сайті Дергачівської районної державної адміністрації та на офіційному сайті служби у справах дітей Дергачівської районної державної адміністрації «Крокуємо у родину», в підготовлених службою у справах дітей статтях «Усиновлення дитини – це щастя, а не таємниця» та «Шлях до батьківства…».

31 травня 2019 року службою у справах дітей районної державної адміністрації за підтримки районної держаної адміністрації та районної ради було проведено захід «Подорож в країну мрій» присвячений до Міжнародного дня захисту дітей в якому прийняло участь понад 700 дітей. Було проведено багато цікавих конкурсів, спортивних змагань під час яких діти отримували жетони за участь, які могли обміняти на солодощі, солодкі напої, морозиво та канцелярію. Під час свята діти мали змогу безкоштовно покуштувати солодку вату, покататись на поні, конях, відвідати контактний зоопарк та прийняти участь у безпрограшної лотереї де розіграли хатніх тваринок. Також діти мали змогу пострибати на батуті, покататись на каруселі і пограти у дартс і рибалочку. Кожна дитина отримала надувну кульку та морозиво.

19 грудня 2019 року службою у справах дітей за підтримки районної держаної адміністрації та районної ради, було проведено зустріч керівництва району з прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного типу з нагоди свята Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят. Зустріч було проведено у VIP-Залі Дергачівського будинку культури. На святі було вручені ключі від нового будинку, який було придбано за кошти державної субвенції для дитячого будинку сімейного типу Зубенко. Також керівники району вручили подарунки, солодощі і корзини з фруктами прийомним батькам, та батькам-вихователям.

Службою у справах дітей Дергачівської районної державної адміністрації і надалі будуть вживатися вичерпні заходи, в межах компетенції, щодо якнайкращого дотримання та захисту прав та інтересів дітей.