СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

ДЕРГАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 Служба у справах дітей протягом у межах своїх повноважень, наданих Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», іншими законодавчими актами, Положенням про службу у справах дітей райдержадміністрації здійснює комплекс заходів щодо соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У районі мешкає понад 16 тисяч (16 167) дітей. На обліку служби у справах дітей райдержадміністрації станом на 1 січня 2017 року перебуває 224 дитини, в т.ч. 53 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та 171 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На сьогодні найбільш соціально вразливими є сім'ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, насамперед сім'ї, де батьки з певних причин (через тривалу хворобу, інвалідність, малозабезпеченість, безробіття тощо) не можуть забезпечити належного утримання та догляду за дитиною; сім'ї з дітьми, де члени сім'ї є особами з особливими потребами; сім'ї з дітьми, де батьки є трудовими мігрантами; сім'ї з дітьми, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків; сім'ї, в яких дитина або декілька дітей відібрані за рішенням суду від батьків без позбавлення їх батьківських прав. До групи ризику також можуть потрапити сім'ї опікунів чи піклувальників, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, сім'ї, в які тимчасово влаштовані діти, які залишилися без піклування батьків або осіб, що їх замінюють. Відсутність належної превентивної соціальної роботи з такими сім'ями призводить до втрати виховного потенціалу сім'ї, позбавляє дитину можливості виховуватися в родині.

Службою у справах дітей райдержадміністрації постійно ведеться робота щодо своєчасного виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, їх обліку, систематичної перевірки умов їх утримання та виховання, проведення профілактичної та виховної роботи у закладах освіти. З початку року перевірено стан виховної роботи в 13 школах та позашкільних закладах району.

Службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з відділенням кримінальної міліції у справах дітей проводяться профілактичні рейди «Діти вулиці». З початку 2016 року було проведено 48 рейди, здійснено 110 обстеженнь сімей, діти з яких перебувають на обліку служби.

Як і у попередні роки, в районі з 01 вересня проводився Всеукраїнський рейд «Урок», метою якого є забезпечення реалізації гарантованого законодавством права дітей на освіту. Робочою групою, до складу якої увійшли представники служби у справах дітей райдержадміністрації, відділення кримінальної міліції у справах дітей, відділу освіти райдержадміністрації, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, здійснено 6 виїзди до 29 населених пунктів району під час яких перевірено стан готовності до нового навчального року у 26 навчальних закладах району. Обстежено умови проживання 24 сімей. Надано адресну допомогу 35 дітям у вигляді канцтоварів. Виявлено 2 дітей, які не приступили до навчання.

За цей період до районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді направлено 86 клопотаннь щодо здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

До Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області за 2016 рік направлено 45 клопотань про вжиття заходів реагування до батьків, які не виконують своїх батьківських обов’язків, ставлять під загрозу життя та здоров’я своїх дітей. За даними правоохоронних органів складено протоколи щодо притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення 118 батьків.

З 53 дітей які виховуються у 35 сім’ях, що перебувають у складних життєвих обставинах, 7 дітей зазнали жорстокого поводження та насильства, ще 2 дітей відносяться до категорії тих, що залишають місця постійного проживання, відносно яких здійснюється соціальний супровід районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Службою у справах дітей райдержадміністрації до суду передано 21 позовну заяву про позбавлення батьківських прав 24 батьків у відношенні 28 дітей. Прийнято 24 рішення про позбавлення батьківських прав 27 батьків у відношенні до 30 дітей.

З метою соціального захисту, влаштування та надання відповідних пільг дітям, що залишилися без батьківського піклування з початку 2016 року за поданням служби у справах дітей райдержадміністрації 28 дітям надано правовий статус.

Значною є кількість дітей, які проживають у малозабезпечених сім'ях, що створює ризик влаштування таких дітей до інтернатних закладів, закладів соціального захисту дітей за заявою батьків у зв'язку з неспроможністю задовольнити потреби дітей через бідність чи безробіття. Часто, нажаль, перебування дітей у спеціалізованих закладах розглядається батьками, як єдина можливість для їх дитини отримати належну медичну допомогу та освіту, що є великою помилкою, оскільки між батьками та дітьми руйнуються родинні зв’язки.

В Харківських обласних центрах соціально-психологічної реабілітації за заявою батьків перебувало 9 дітей. Станом на 1 січня 2017 року фактично побуває 3 дитини термін перебування, якої ще не закінчився, 6 дітей повернуто батькам на виховання.

Окремо хочеться зупинитися на дітях-сиротах та дітях позбавлених батьківського піклування. На обліку служби у справах дітей райдержадміністрації станом на 01.01.2017 року, як зазначалося вище, перебуває 171 дітей вказаної категорії, що на 14 дітей або 7,5% менше ніж за відповідний період минулого року. Відносний показник дитячого сирітства складає 1,1% від загальної кількості дітей, які мешкають на території району, тоді як на початок року складав 1,8%. Показник соціального сирітства у структурі сирітства протягом останніх років залишається на рівні 76,6%, тобто ¾ частки дітей, що залишилися без батьківського піклування, стали сиротами при живих батьках. Нажаль, випадки поновлення батьками батьківських прав та повернення дитини на виховання в сім’ю є поодинокими. Протягом 2016 року в Дергачівському районі було розглянуто лише одне питання про поновлення батьківських прав батьками у відношенні 1 дитини а у 2015 році таких питань не розглядалося взагалі.

Зважаючи на вище викладене, одним з пріоритетних завдань служби у справах дітей райдержадміністрації є реалізація права дитини на виховання в сім’ї через влаштування до інших сімейних форм виховання (усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу). У зв’язку з цим, з метою поширення серед громадськості інформації щодо сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та з метою популяризації сімейних цінностей ці питання були висвітлені на сторінках районної газети «Вісті Дергачівщини» та офійнрму сайті Дергачівської райдержадміністрації з нагоди Дня матері, Дня захисту дітей, Дня усиновлення в підготовлених службою у справах дітей райдержадміністрації статтях «Не той батько-мати, хто народив, а той хто вигодував та добра навчив», «День матері», «Чужих дітей не буває», «День матері», « Свято дитинства», «День Святого Миколая на казковому подвір’ї Діда Мороза» та «День Святого Миколая».

Службою у справах дітей райдержадміністрації органам місцевого самоврядування постійно надаються рекомендації щодо проведення роз’яснювальної роботи серед населення про поширення сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пошук кандидатів в прийомні батьки, опікуни, піклувальники.

Як в Україні в цілому, так і в районі, унаслідок розвитку сімейних форм виховання забезпечено значне зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у закладах інтернатного типу. Протягом останніх шести років кількість таких дітей зменшилася (на 85,4%), якщо у 2009 році у дитячих закладах інтернатного типу виховувалося 82 дитини, то на сьогодні – 12 дітей.

У порівнянні з 2013 та 2015 роками в районі посилився процес усиновлення дітей громадянами України. За підсумками вищезазначеного періоду було усиновлено 11 дітей, які перебували на обліку служби у справах дітей райдержадміністрації, із яких 10 – громадянами України і 1 дитина - громадянами іноземної держави. За 2016 рік громадянами України було усиновлено 15 дітей, з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, яка перебувала на обліку служби у справах дітей райдержадміністрації.

Всього в сім’ях опікунів та піклувальників проживає 101 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 18 дітей проживає в сім’ях опікунів, піклувальників за межами району. Також на території нашого району в сім’ях опікунів та піклувальників проживає 21 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, які перебувають на обліку служб у справах дітей інших районів. З початку 2016 року до сімей опікунів, піклувальників було передано 14 дітей вище зазначеної категорії.

Певним доповненням щодо забезпечення умов по влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання, є дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї.

На території Дергачівського району функціонує дитячий будинок сімейного типу на базі сім’ї Зубенко О.В. та Зубенко Р.В., до якого влаштовано 6 дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім них в сім’ї виховується підопічна дитина, позбавлена батьківського піклування та рідна дитина. Поза межами району до прийомних сімей та до дитячих будинків сімейного типу влаштовано 25 дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

В районі створено та функціонує 20 прийомних сімей, до яких влаштовано на спільне проживання і виховання 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 1 особа з їх числа. З них 1 прийомна сім’я була створена протягом 2016 року, в яку було влаштовано 3 дітей.

Усі прийомні сім’ї та дитячий будинок сімейного типу, які проживають на території району, перебувають під соціальним супроводом спеціалістів районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Спеціалісти служби у справах дітей райдержадміністрації, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді згідно з графіком обстежують умови проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в прийомних сім’ях та сім’ях опікунів, піклувальників. За 2016 рік було перевірено умови утримання та виховання 223 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 5 кандидати в усиновителі. В той час як в державних закладах продовжує залишатися 12 дітей, які потребують сімейних форм виховання. Таким чином актуальним залишається питання щодо поліпшення ефективності діяльності, спрямованої на посилення пропаганди сімейних форм влаштування серед населення району.

З метою запобігання безпритульності дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, захисту житлових прав цих дітей, та повернення житла дітям та особам з їх числа після закінчення навчання на закріплену за ними житлову площу, службою у справах дітей райдержадміністрації постійно проводиться робота з органами місцевого самоврядування щодо своєчасного закріплення за ними житла.

З метою захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають житло на праві користування, служба у справах дітей райдержадміністрації проводить роботу з реєстраційною службою Дергачівського районного управління юстиції Харківської області щодо накладення заборони на відчуження житла закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (з внесенням до Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна). На сьогодні накладено заборони на відчуження 115 об’єктів нерухомого майна закріпленого за 154 дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, на праві користування.

На постійному контролі служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває питання щодо своєчасності взяття виконкомами сільських, селищних та міської рад дітей, які досягли 16 років на квартирний облік.

Питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа житлом, та приведення закріпленого за дітьми даної категорії житла, яке знаходиться в непридатному  для проживання стані,  в придатний для проживання стан, на даний час є одним із найскладніших питань соціально-правового захисту цих дітей, що ускладнюється економічними і фінансовими проблемами.