Звіт служби у справах дітей Дергачівської районної державної адміністрації за 2019 рік

 

Однією з вагомих причин створення служби у справах дітей стало те, що в 1991 році Україна приєдналася до Конвенції ООН про права дитини. А оскільки в нашій державі не було жодного органу, на який би було покладено контроль за дотриманням прав дитини, то створили відповідну структуру. На той час її називали службою в справах неповнолітніх. За якийсь час до служби приєднався відділ опіки управління освіти. Штат зріс від 7 до 11 одиниць.

На даний час служба у справах дітей районної державної адміністрації складається із двох відділів: соціального захисту дітей та усиновлення, опіки, піклування, розвитку сімейних форм виховання. На службу покладені координуючі і контролюючі функції. Служба працює в тандемі з ювенальним превентивним сектором Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області та Дергачівським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, але нерідко й самим доводиться відвідувати родини з дітьми.

Головне завдання служби у справах дітей районної державної адміністрації працівники вбачають у тому, щоб кожна дитина, яка потрапляє у поле їхнього зору, отримувала опіку, родинне тепло, матеріальну допомогу, медичне обстеження, освіту і соціальний захист.

У районі мешкає відповідно до статистичних даних понад 16 тисяч
(16 496) дітей. На обліку служби у справах дітей райдержадміністрації станом на 1 грудня 2019 року перебуває 211 дітей, в т.ч. 42 дитини, що перебувають у складних життєвих обставинах, та 169 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 38 дітей-сиріт та 131 дитини, позбавлених батьківського піклування.

На сьогодні найбільш соціально вразливими є сім'ї з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, насамперед сім'ї, де батьки з певних причин (через тривалу хворобу, інвалідність, малозабезпеченість, безробіття тощо) не можуть забезпечити належного утримання та догляду за дитиною; сім'ї з дітьми, де члени сім'ї є особами з особливими потребами; сім'ї з дітьми, де батьки є трудовими мігрантами; сім'ї з дітьми, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків; сім'ї, в яких дитина або декілька дітей відібрані за рішенням суду від батьків без позбавлення їх батьківських прав. До групи ризику також можуть потрапити сім'ї опікунів чи піклувальників, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, сім'ї, в які тимчасово влаштовані діти, які залишилися без піклування батьків або осіб, що їх замінюють. Відсутність належної превентивної соціальної роботи з такими сім'ями призводить до втрати виховного потенціалу сім'ї, позбавляє дитину можливості виховуватися в родині.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації постійно ведеться робота щодо своєчасного виявлення дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, їх обліку, систематичної перевірки умов їх утримання та виховання, проведення профілактичної та виховної роботи у закладах освіти. З початку року перевірено стан виховної роботи в 8 навчальних закладах району.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації спільно з відділом ювенальної превенції Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області проводяться профілактичні рейди «Діти вулиці». З початку
2019 року було проведено 50 рейдів, здійснено 150 обстеженнь сімей, діти з яких перебувають на обліку служби.

За цей період районному центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді направлено 70 клопотань щодо здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

До Дергачівського відділу поліції ГУНП в Харківській області
за 11 місяців 2019 року направлено 65 клопотань про вжиття заходів реагування до батьків, які не виконують своїх батьківських обов’язків, ставлять під загрозу життя та здоров’я своїх дітей. За даними правоохоронних органів за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушень складено 64 протоколи щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності, за неналежне виконання батьківських обовязків.

З 42 дітьми, які виховуються у 31 сім’ї, що перебувають у складних життєвих обставинах, 9 дітей зазнали жорстокого поводження та насильства,
і 2 дитини відноситься до категорії тих, що залишають місця постійного проживання, відносно яких здійснюється соціальний супровід районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Службою у справах дітей райдержадміністрації до суду передано 16 позовних заяв про позбавлення батьківських прав 19 батьків у відношенні 23 дітей.

Значною є кількість дітей, які проживають у малозабезпечених сім'ях, що створює ризик влаштування таких дітей до закладів інституційного догляду, закладів соціального захисту дітей за заявою батьків у зв'язку з неспроможністю задовольнити потреби дітей через бідність чи безробіття. Часто, нажаль, перебування дітей у спеціалізованих закладах розглядається батьками як єдина можливість для їх дитини отримати належну медичну допомогу та освіту, що є великою помилкою, оскільки між батьками та дітьми руйнуються родинні зв’язки.

Протягом останніх років значно зменшилась динаміка влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих державних закладів на повне державне утримання. Станом на 1 грудня 2019 року в державних закладах на повному державному утриманні продовжує перебувати тільки 2 дитини, з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, у зв’язку зі станом здоров’я та необхідністю постійного медичного нагляду.

Відповідно до чинного законодавства у Дергачівському районі Харківської області було запроваджено послугу з патронату над дитиною.

Патронат над дитиною - це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Метою сімейного патронату є забезпечення права кожної дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах,  виховуватися у сприятливому та безпечному сімейному середовищі шляхом відновлення здатності батьків опікуватися дитиною та виховувати її, а в разі неможливості – вчинення заходів щодо захисту дитини та прийняття рішень щодо її влаштування до постійної форми сімейного виховання, яка найбільше відповідає потребам дитини.

На сьогодні в Дергачівському районі укладено Договори про надання послуг з 2 патронатними вихователями до яких протягом існування було влаштовано 8 дітей, які перебували в складних життєвих обставинах.
В результатті проведеної службою у справах дітей районної державної адміністрації роботи було реалізовано право дітей на виховання в сім’ї, в результаті якої 3 дітей набули статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, та були усиновлені громадянами України. Одну дитину було повернуто на виховання матері у зв’язку подоланням нею складних життєвих обставин і одну дитину було перевлаштовано з сім’ї патронатного вихователя до Комунального закладу «Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» у зв’язку з закінченням терміну перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, який чітко визначений законодавством, та у зв’язку з  тим, що на даний час питання про позбавлення батьківських прав матері дитини залишається невирішеним, що в свою чергу унеможливлює вирішення питання надання дитині відповідного статусу та влаштування її до сімейних форм виховання.

На даний час до сім’ї патронатного вихователя службою у справах дітей районної державної адміністрації влаштовано 3 дитини, які перебувають в складних життєвих обставинах.

Службою у справах дітей в ході проведення Всеукраїнського заходу «Урок» 7 виїздів в 29 населених пунктів району. Представниками служби у справах дітей Дергачівської районної державної адміністрації дітям, які перебувають на обліку служби у справах дітей надано адресну допомогу у вигляді наборів з канцтоварами у кількості 35 штук. Відвідано 24 навчальних закладів району. Обстежено 23 сім’ї в яких виховується 53 дитини.

Також на території нашого району в сім’ях опікунів та піклувальників проживає 21 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, що перебувають на обліку служб у справах дітей інших районів.

Нажаль, випадки поновлення батьками батьківських прав та повернення дитини на виховання в сім’ю є поодинокими. З початку 2019 року службою у справах дітей районної державної адміністрації було розглянуто лише одне питання про повернення дитини на виховання матері, яка звільнилась з місць позбавлення волі.

З початку 2019 року було усиновлено 4 дитини, які перебували на обліку служби у справах дітей, із яких 3 – громадянами України і 1 дитина - громадянами іноземної держави. Відповідно до чинного законодавства службою у справах дітей районної державної адміністрації забезпечується нагляд за дотриманням прав усиновлених дітей до досягнення ними 18-річного віку.

Службою у справах дітей ведеться електронний банк даних Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти», до якого забезпечено чітке внесення даних на усіх дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. Постійно поновлюються фотокартки дітей, які перебувають на обліку служби, дані про їх стан здоров’я, навчання, місце влаштування, тощо.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації протягом 2019 року у межах своїх повноважень, наданих Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», іншими законодавчими актами, Положенням про службу у справах дітей районної державної адміністрації, здійснено виконання заходів районної Програми по реалізації в Дергачівському районі «Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року, затвердженої рішенням ХL сесії VII скликання Дергачівської районної ради від 18 грудня 2018 року № 1016-8. Здійснено комплекс заходів щодо соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

31 травня 2019 року службою у справах дітей районної державної адміністрації за підтримки районної держаної адміністрації та районної ради було проведено захід на виконання вищезазначеної Програми. «Подорож в країну мрій» присвячений до Міжнародного дня захисту дітей в якому прийняло участь понад 700 дітей. Було проведено багато цікавих конкурсів, спортивних змагань під час яких діти отримували жетони за участь, які могли обміняти на солодощі, солодкі напої, морозиво та канцелярію. Під час свята діти мали змогу безкоштовно покуштувати солодку вату, покататись на поні, конях, відвідати контактний зоопарк та прийняти участь у безпрограшної лотереї де розіграли хатніх тваринок. Також діти мали змогу пострибати на батуті, покататись на каруселі і пограти у дартс і рибалочку.

В Дергачівському районі на сьогодні гостро стоїть питання, щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа які закінчують професійно-технічні, вищі навчальні заклади, та у яких закінчується термін влаштування до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації постійно проводиться робота щодо забезпечення захисту майнових та житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Для оцінки реального стану наявності у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житла, забезпечення захисту житлових прав цих дітей після виходу із державних закладів або сімейних форм виховання службою у справах дітей ведеться Реєстр житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, який оновлюється щоквартально.

Право користування житлом мають 18 дітей-сиріт та 106 дітей, позбавлених батьківського піклування. Право власності на житло мають
10 дітей-сиріт та 5 дітей, позбавлених батьківського піклування.

Житло не закріплене за 9 дітьми-сиротами та 11 дітьми, позбавленими батьківського піклування. З них 13 дітей не мають житла і потребують постановки на квартирний облік. На квартирному обліку згідно з рішеннями виконкомів міської, селищних (сільських) рад перебуває 1 дитина-сирота та
6 дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти вищевказаної категорії, які не мають житла, відповідно до чинного законодавства беруться на квартирний облік після досягнення ними 16 річного віку.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації постійно проводить роботу з відділом державної реєстрації районної державної адміністрації щодо реєстрації обтяження нерухомого майна закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (з внесенням до Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна).

Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом є компетенцією місцевої влади за місцем походження дитини або особи. Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо обліку житлового фонду, формування житлового фонду, в тому числі і соціального призначення, обліку громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, та забезпечення їх в подальшому житлом, в тому числі й соціальним, покладено на органи місцевого самоврядування.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації, з метою соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа сільським, селищним та міському головам було рекомендовано включити до плану соціально-економічного розвитку села, селища, міста заходи щодо формування житлового фонду соціального призначення, та провести роботу щодо вжиття заходів з пошуку і перевірки вільних житлових приміщень, які потребують капітального ремонту або реконструкції та можуть в подальшому бути використані для забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників шкіл-інтернатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, які потребують забезпечення соціальним житлом в зв’язку з тим, що вони не мають права на житло або їх житло визначене за результатами перевірки як таке, що не відповідає санітарним та технічним вимогам.

На цей час житловий фонд органами місцевого самоврядування не формується, будівництво житла не ведеться, вільних житлових приміщень, які належать до комунальної власності місцевих рад немає.

За ініціативою служби у справах дітей районної державної адміністрації було розроблено районну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на території Дергачівського району на 2019-2021 роки, яку затверджено рішенням XL сесії VII скликання Дергачівської районної ради Харківської області від 18 грудня 2018 року № 1015-7, та якою передбачено кошти на придбання, ремонт та реконструкцію житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Головними розпорядниками коштів визначено органи місцевого самоврядування. У зв’язку з цим службою у справах дітей райдержадміністрації було направлено лист сільським, селищним та міському головам з рекомендацією надати пропозиції щодо виділення коштів для проведення ремонтних робіт з метою покращення житлових умов дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, до служби у справах дітей райдержадміністрації для їх розгляду на комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації з метою їх подальшого фінансування.

В нашому районі створено та функціонує 17 прийомних сімей, в яких виховується 21 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
та 3 особи з їх числа, які продовжують перебувати у прийомних сім’ях у зв’язку з продовженням навчання у навчальних закладах та чотири дитячих будинки сімейного типу в якому виховується 33 дітей.

До великої родини прийомних сімей в цьому році приєдналась ще дві родини, які взяли до своєї родини двох гарних діточок дівчинку та хлопчика.

Також на території нашого району функціонують чотири дитячих будинки сімейного типу в яких виховується 33 дитини з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Першим, у 2014 році, було створено дитячий будинок сімейного типу на власній житловій площі в с. Безруки, до якого влаштовано на виховання та спільне проживання 6 дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2018 році за рахунок коштів державної субвенції було придбано 2 житлових будинки в яких створено два дитячих будинки сімейного типу, в місті Дергачі, в якому на даний час виховується 9 дітей, позбавлених батьківського піклування, і одна рідна дитина, та дитячий будинок сімейного типу в с. Малі Проходи, в якому виховується 10 дітей, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

З метою поширення сімейних форм виховання на території району, у 2019 році за рахунок коштів державної субвенції було також придбано два житлових будинки в одному з яких буде створено дитячий будинок сімейного в
с. Дворічний кут, до якого буде влаштовано на виховання та спільне проживання до 5 дітей, позбавлених батьківського піклування.

Другий передбачений житловий будинок придбаний за рахунок коштів державної субвенції для вже існуючого дитячого будинку сімейного типу, який з 2014 року функціонує в с. Безруки. Як вже зазначалось цей дитячий будинок було створено у власному житловому будинку громадян, житлова площа якого не дозволяла батькам-вихователям, не зважаючи на їх велике бажання, поповнити свій дитячий будинок сімейного типу дітками та дати їм любов і родинне тепло, але мрії збуваються.

На зараз, планується проведення заходу для прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, до Дня Святого Миколая, який відбудеться 19 грудня 2019 року, на якому родини отримають подарунки та солодощі і насолодяться концертною програмою.

Службою у справах дітей Дергачівської районної державної адміністрації і надалі будуть вживатися вичерпні заходи, в межах компетенції, щодо якнайкращого дотримання та захисту прав та інтересів дітей.

 

Начальник служби                                                             Тетяна ГАСС

Написать ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *